$
08-619 04 30

Vi gör mer

Vi vet att våra kunder vill ha mer än en standardlösning. Raccoon arbetar med systemlösningar inom hela systemutvecklingsområdet och har spetskompetens inom webb– och mobilutveckling. Våra ledord stavas Kunskap, Kvalitet och Kundfokus.

Kunskap

Kvalitet

Kundkontakt

Raccoon har kompetens inom hela det systemvetenskapliga området, vilket ger oss ett värdefullt helhetsperspektiv. Vi vet att en lösning inte passar alla och är måna om att erbjuda innovativa lösningar anpassade efter kundens behov och mål. Vill du bygga nytt eller effektivisera ett nuvarande system? Förbättra användbarheten och öka konverteringsgraden på hemsidan? Integrera två system med varandra eller komplettera med en applikation? Vi hjälper dig.
Vårt mål är att allting, från första offerten till slutprodukt, ska andas perfektion. Därför har Raccoon utvecklat en unik process för systemutveckling. Varje samarbete inleds med en förstudie, där experter från alla systemvetenskapliga områden tillsammans analyserar ert nuläge och möjliga förbättringar. Här etablerar vi ett helhetsperspektiv redan från början. Vi utför därefter en kvalitativ nulägesanalys med konkreta förslag på hur vi kan arbeta vidare utifrån just er verksamhets förutsättningar och mål. Därefter följer utveckling och test -alltid i tät kontakt med dig som kund. Att anlita oss är en investering för ökad avkastning.
Raccoon är bolaget för dig som vill ha mer. Vår storlek ger oss möjlighet att ägna mer tid åt våra kunder och att bygga långsiktiga samarbeten. Vi arbetar nära dig som kund och är noga med att ge feedback under hela utvecklingsprocessen, detta för att säkerställa att vi är på rätt spår och att affärsnyttan maximeras.

Kunskap, kvalitet och kundfokus - Här kan du läsa om våra tidigare uppdrag.

Vi är Raccoon


0707-57 27 78
Mer?

Jonas Carlqvist

Försäljning

0707-57 68 08
Mer?

Johan Ipsonius

IT Arkitekt / Backendutvecklare

0701-43 19 51
Mer?

Oscar Carlén

Teknisk projektledare

0702-25 53 79

Martin Back

Projektledare

0736-47 20 05

Dan Harvey

Backendutvecklare