Uppdrag

vår vardag

Möte med
drivkraft


mer info

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Möte med affärsplan


mer info

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Referenser
kontaktas


mer info

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Ömsesidig kvalitetsäkring


mer info

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

välkommen


mer info

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Mobiloperatören 3

Vårt uppdrag hos Mobiloperatören 3 är att bygga och skapa upp ett helt nytt team där uppdraget är att automatisera och skapa ”bryggor” mellan interna system. Syfte är att automatisera de manuella processorerna som finns idag. Utvecklingen kommer att ske med hjälpa av JavaScript och Node där Oscar kommer att ansvara för att leda utvecklingen gentemot utvecklare och produktägare.

Teknik

JavaScript, Node, reactjs.

Typ av projekt

Integrationsprojekt

Roll

Teknisk Projektledare

Zettle by Paypal

Johan arbetar i ett team format för att ta en monolitisk applikation och bryta upp den i respektive domäner till mikrotjänster. Han hjälper team som ansvarar för domänen experimentera, planera och exekvera på migreringen. De lyser också genom applikationen för att hitta flaskhalsar vid framtida expansion.

Teknik

Java, Postgresql, AWS tjänster, splunk, Datadog, typescript, 
reactjs.

Typ av projekt

IT Arkitekt

AGRIA

Vår kollega Daniel arbetar som utvecklare hos Agria Djurförsäkring. Han ingår i ett agilt team som arbetar enligt SAFe metodiken. Hans fokus är primärt backend utveckling med C# i Agrias olika webbplatser och system.

Teknik

.NET/C#, SQL Server, React, Entity Framework, Powershell, SOAP, TDD,
Azure devops, GIT

Typ av projekt

Backendutveckling

TRANSDEV

Vår kollega Iyad arbetar hos TransDev som är en av Sveriges ledande operatörer inom kollektivtrafiken. I uppdraget  fokuserar man på att underlätta analyser av resor inom kollektivtrafiken. Information samlas in för att kunna förutse brister samt göra justeringar för att göra resorna smidiga och bekväma för resenärerna.

Teknik

MQTT, Groovy, SQI och RedyApi.

Typ av projekt

Testutveckling